Nagrađeni učenici kompozicije Glazbene škole u Varaždinu

Učenici kompozicije Glazbene škole u Varaždinu u klasi Davora Bobića osvojili svih prvih pet mjesta na nacionalnom natjecanju u kategoriji glazbeni izričaj (klasična kompozicija).
Više: http://www.varazdin.hr/vijesti/2010/20100512_prijem2.html

I kategorija od 1-8 raz. OŠ

Fran Bobić – I nagrada
Neven Resnik – II nagrada

II kategorija od 1 do 4 raz. SŠ

Borna Žganec – I nagrada
Ivan Bobić – II nagrada
Jurica Jurasić Kapun – III nagrada