Slide 1
Slide 1
Slide 2
Davor Bobić
Composer, pedagogue, organizer and long-time director of the Varaždin Baroque Evenings.
Slide 3
Rezidencije

- Resident composer of the Dubrovnik Symphony Orchestra for the period 2022. - 2026.
- Residential composer in the odd year 2022. / 2023. – University Wisconsin of River Falls, USA
- Resident composer of the Croatian National Theatre in Osijek for the period 2023. - 2027.

Slide 4
Slide 4
next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow

00. COMPOSITION

Residential composer

2022. - 2026.

Dubrovnik Symphony Orchestra

Resident composer of the Dubrovnik Symphony Orchestra for 2022. to 2026.

Dubrovnik Symphony Orchestra

2023. – 2027.

Croatian National Theatre in Osijek

Resident composer of the Croatian National Theatre in Osijek for the period 2023. – 2027.

Croatian National Theatre in Osijek

2022. & 2023.

University of Wisconsin, USA

Residential composer in the odd year 2022/2023 – University of Wisconsin, USA

University Wisconsin of River Falls, USA

02. AWARDS

Medals, plaques, seals

2023. – 2018.

 • Nagrada grada Varaždin za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju poznati varaždinski skladatelj Davor Bobić (2023.)
 • Nagrada Branko Lovrec za promicanje vjerskih sloboda u Hrvatskoj za ukupan doprinos obogaćenju židovske kulturne baštine (2021.)
 • Nominacija nagrade Porin za najbolji album klasične glazbe (2020.)
 • Nagrada Porin za najbolju skladbu klasične glazbe (2020.)
 • Godišnja Nagrada Dekanice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (2019.)
 • Plaketa Hrvatskog društva skladatelja (2018.)

2018. – 2010.

 • Plaketa Hrvatskog društva skladatelja (2018.)
 • Plaketa Prijatelj Španjolske (2017.)
 • Nagrada grada Varaždina (2016.)
 • Plaketa Emil Cossetto (2016.)
 • Nagrada SLUK-a za najbolju scensku glazbu u lutkarskim predstavama (2015.)
 • Pečat Grada Osijeka, za osobita ostvarenja u području glazbene kulture (2014.)
 • Nagrada Marul za najbolju scensku glazbu (2010.)
View all

03. COLLABORATION & CONCERTS

List of performers

Orchestras and ensembles

 • Zagrebačka filharmonija,
 • Slovenska filharmonija,
 • Panonska filharmonija,
 • Dubrovački simfonijski orkestar,
 • Zbor i simfonijski orkestar HRTa,
 • Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija

Soloists and Conductors

 • Radovan Vlatković,
 • Goran Končar,
 • Monika Leskovar,
 • Evelin Novak,
 • Pavle Dešpalj,
 • Vladimir Kranjčević,
 • Marko Letonja
List of performers

04. UPCOMING

Events

Videos archive

06. COMPOSER’S OPUS

List of works from 2015.

Orchestral
 • Dubrovačka uvertira za simfonijski orkestar (2022.)
 • Karakteristična Varaždinska simfonija za simfonijski orkestar (2020.)
 • Varaždinski sjajni valcer za simfonijski orkestar (2015.)
Vocal - instrumental
 • Prva Poslanica Korinćanima za naratora, zbor, 3 trublje i timpane (2019.)
 • Amida, kantata za naratora, sole , zbor, gudače i udaraljke (2018.)
String orchestra
 • Suze Sv.Lovre za bayan i gudače (2021.)
 • Desiderata za violinu i gudače (2021.)
 • Varaždinska humoreska za glasovir šesteroručno i gudački orkestar (2021.)
 • “Concertino Strossmayer” za tamburu i gudače ( 2020.)
Tambura orchestra
 • “Grgurevo” ,kantata za naratora,zbor, veliki tamburaški orkestar i udaraljke (2021.)
 • “Krvavi križevački sabor” za naratora, veliki tamburaški orkestar i udaraljke ( 2021.)
 • Concertinato za bisernicu i tamburaški orkestar , arr.Tihomir Ranogajec ( 2019.)
 • “Molto Baranja” za tamburaški orkestar (2016.)
Chamber
 • Adagietto & Danza za violončelo i glasovir (2023.)
 • Arpeggione za dvije harfe (2024.)
 • Danza capriccio za brač i glasovir (2023.)
 • Capriccio stravagante za saksofon i glasovir (2022.)
 • Komorna suita za flautu, violinu i glasovir (2022.)
Solo instrument
 • Tri koncertantne etide za bisernicu (2022.)
 • Histria za bayan (2021.)
 • Za Anabelu za glasovir (2021.)
 • Čarobna škrinjica za čembalo (2019.)
Solo songs
 • Scherzando za glasovir (2023.)
 • Hyman Owais za sopran i orgulje , liturgijski stihovi (2021.)
 • Cerkvica na bregu za mezzosopran i glasovir ,stihovi R.Mubrin (2012.)
 • Primi me za sopran, klarinet i glasovir , stihovi nepoznata izraelskog pjesnika (2009.)
Stage music
 • Filoktet , Sofoklo, redatelj: Ozren Prohić, HNK u Varaždinu ( 2018.)
 • Luđak i opatica , Stanislav Ignacije Witkiewicz , redatelj : Jasmin Novljaković , HNK u Varaždinu ( 2018.)
 • Romeo i Giulietta , W.Shakespeare, redatelj: Dubravko Torjanac-Dječje kazalište Branimira Mihaljevića, Osijek i HNK u Varaždinu (2014.)
Movie music
 • Vera Erl “U slavonskom prostoru” (2022.)
 • Igor Mandić “Nježno srce i sloboda lajanja” (2016.)
 • Jasna Melvinger “Dok se budem dvoumila” (2015.)
 • Bogdan Mesinger “Traganje za obiteljskim vrijednostima” (2014.)
Chore (a capella / with instrumental accompaniment)
 • Američko-hrvatski triptih za naratore, sopran, tenor, zbor, glasovir i udaraljke, stihovi Jasminke Domaš (2023.)
 • Svečari za mješoviti zbor a cappela , narodni stihovi (2022.)
 • Molitva za zbor a cappella , narodni stihovi ( 2017.)
 • Diridika za zbor a cappella , narodni stihovi (2016.)
 • Slavonica za zbor a cappella , narodni stihovi (2013.)
Marching songs, covers & brass orchestra
 • Gezin marš za puhački orkestar (2021.)
 • Varaždinski Plac Marš za puhački orkestar (2020.)
 • Purgar Marš za puhački orkestar (2020.)
 • Concertinato Croatico – za puhački orkestar (2017.)
Ballet
 • Snježna kraljica ,balet u dva dijela prema bajci H.C. Andersena (2023.)
 • Veronika Desinićka, folk balet s pjevanjem (prema hrvatskoj narodnoj legendi) (2007.)
Concert music
 • Koncert za violončelo i simfonijski orkestar (2022.)
 • Orlando za lijericu , gudače i udaraljke ( 2019.)
 • Kutnarijada za violinu i Cantus ansambl (2019.)
 • Esseker, koncert za glasovir i simfonijski orkestar (2017-2019.)

07. BIOGRAPHY

Davor Bobić, (1968, Varaždin)

Composer, pedagogue, organizer and long-time director of the Varaždin Baroque Evenings, Davor Bobić (1968) is undoubtedly one of the most influential musicians of contemporary Croatian musical life. Born in Varaždin, where he finished primary and secondary school, he graduated accordion, composition and musical theory at the P.I. Tchaikovsky Conservatory in Kiev.

Immediately after finishing his studies, Davor Bobić started his teaching career at the Varaždin School of Music. He continues, his rich teaching career, afterwards at the Academy of Arts in Osijek, where he has been an assistant professor since 2003., associate professor since 2008., full professor since 2014. and full professor tenure since 2022. In 2009. he was appointed to the position of Vice Dean for science and art at the Academy of Arts in Osijek and since 2019. he is an adviser of the Dean.

Biography

07. BIOGRAPHY

Davor Bobić, (1968, Varaždin)

Composer, pedagogue, organizer and long-time director of the Varaždin Baroque Evenings, Davor Bobić (1968) is undoubtedly one of the most influential musicians of contemporary Croatian musical life. Born in Varaždin, where he finished primary and secondary school, he graduated accordion, composition and musical theory at the P.I. Tchaikovsky Conservatory in Kiev.

Immediately after finishing his studies, Davor Bobić started his teaching career at the Varaždin School of Music. He continues, his rich teaching career, afterwards at the Academy of Arts in Osijek, where he has been an assistant professor since 2003., associate professor since 2008., full professor since 2014. and full professor tenure since 2022. In 2009. he was appointed to the position of Vice Dean for science and art at the Academy of Arts in Osijek and since 2019. he is an adviser of the Dean.

Biography