01. BIOGRAFIJA

Davor Bobić, (1968, Varaždin)

 • Rezidencijalni skladatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2022., 2023. i 2024. godinu
 • Rezidencijalni skladatelj u ak.godini 2022. / 2023. – University of Wisconsin , Minneapolis, USA
 • Rezidencijalni skladatelj HNK u Osijeku za period 2023. – 2027.

Skladatelj, pedagog, organizator te dugogodišnji ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, Davor Bobić (1968) je bez sumnje jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Rođen u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu, na Konzervatoriju P.I. Čajkovski u Kijevu diplomirao je harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe.

Pedagošku karijeru započeo je neposredno nakon studija na varaždinskoj Glazbenoj školi. Nastavlja je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je od 2003. godine docent, od 2008. izvanredni, a od 2014. redoviti profesor te od 2022.redoviti profesor u trajnom zvanju. 2009. je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost a od 2019. obnaša dužnost savjetnika dekanice.

Uz niz organizacijskih poboljšanja, pod njegovim se vodstvom ili uz njegovo sudjelovanje na Akademiji za umjetnost i kulturu , Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku povećava broj studijskih programa (klavir, kompozicija, teorija glazbe, gitara, muzikoterapija) i uvode potpuno novi (studij tambure), dok će na Glazbenoj školi u Varaždinu prije svega biti zapamćen po tome što je, sredinom 90-tih godina, prvi i do sad jedini u Hrvatskoj pokrenuo skladateljsku klasu za osnovnu i srednju školu.

U vrijeme kada je bio ravnatelj Koncertnog ureda – od 1999. do 2007. – Varaždin je kao rijetko kad u svojoj povijesti imao kontinuiranu glazbenu sezonu, a dolaskom na čelo Varaždinskih baroknih večeri, 2006. godine, mijenja koncept festivala osmišljavajući ga u skladu sa suvremenim promišljanjima rane glazbe. Jedan je od incijatora te umjetnički voditelj Koncertnog ciklusa grada Osječka glazbena srijeda u periodu od 2012. do 2021.godine.

Skladateljski opus Davora Bobića jedan je od najopsežnijih, najraznolikijih i najizvođenijih u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Obuhvaća instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela. Od opsežnijih vokalno-instrumentalnih djela tu su oratoriji ; Kralj Tomislav, Izaija , Kantate; Jerihon i Amida te Vukovarski requiem, a od glazbeno-scenskih balet s pjevanjem Veronika Desinićka. Autor je i filmske glazbe te glazbe za niz kazališnih predstava

02. NAGRADE

Odličja, plakete, pečati

2023. – 2018.

 • Hrvatskoj za ukupan doprinos obogaćenju židovske kulturne baštine (2021.)
 • Nagrada Branko Lovrec za promicanje vjerskih sloboda u Republici
 • Nominacija nagrade Porin za najbolji album klasične glazbe (2020.)
 • Nagrada Porin za najbolju skladbu klasične glazbe (2020.)
 • Godišnja Nagrada Dekanice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (2019.)
 • Plaketa Hrvatskog društva skladatelja (2018.)

2018. – 2010.

 • Plaketa Hrvatskog društva skladatelja (2018.)
 • Plaketa Prijatelj Španjolske (2017.)
 • Nagrada grada Varaždina (2016.)
 • Plaketa Emil Cossetto (2016.)
 • Nagrada SLUK-a za najbolju scensku glazbu u lutkarskim predstavama (2015.)
 • Pečat Grada Osijeka, za osobita ostvarenja u području glazbene kulture (2014.)
 • Nagrada Marul za najbolju scensku glazbu (2010.)

2018. – 2010.

 • Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja (2008.)
 • Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.)
 • Nagrada Varaždinske županije za najveća dostignuća na području kulture (1998.)
 • Odličje reda Hrvatskog pletera (1997.)
 • Nagrada Fonda Stjepan Šulek (1997.)
 • Nagrada Ivo Vuljević Hrvatske glazbene mladeži (1996.)
 • Nagrada Ministarstva obrazovanja Ukrajine (1993.)

03. SOLISTI I DIRIGENTI

Popis solista i dirigenata

Solisti i dirigenti

 • Radovan Vlatković,
 • Goran Končar,
 • Monika Leskovar,
 • Evelin Novak,
 • Pavle Dešpalj,
 • Vladimir Kranjčević,
 • Marko Letonja,
 • Ivo Lipanović,
 • Hamar Zsolt,
 • Branimir Slokar,
 • Konstantin Krasnitsky,
 • Borut Zagoranski,
 • Višnja Mažuran,
 • Tomislav Mužek,
 • Nikša Bareza,
 • Mladen Tarbuk,
 • Berislav Šipuš,
 • Sergej Djurigin,
 • Valentin Egel,
 • Valentina Fijačko Kobić,
 • Andrea Melath,
 • Ivan Josip Skender,
 • Marc Turdue,
 • Ivan Hut,
 • Tomislav Fačini,
 • Matija Fortuna,
 • Saša Britvić,
 • Kristin Tjornehoj,
 • Mia Grozdanić,
 • Mario Zbiljski,
 • Volodymyr Sirenko,
 • En Shao,
 • Timothy Reynish,
 • Rosalind Erwin,
 • Aleksandar Kalajdžić,
 • Viktor Babarikin,
 • Katarina Krpan,
 • Katarina Kutnar,
 • Branka Janjanin Magdalenić,
 • Danijel Gašparović,
 • Ljubomir Gašparović,
 • Ruben Dalibaltyan,
 • Arsen Dalibaltayan,
 • Julija Gubajdulina,
 • Dani Bošnjak,
 • Branko Mihanović,
 • Nikola Fabijanić,
 • Tomislav Žužak,
 • Krešimir Lazar,
 • Franjo Bilić,
 • Siniša Leopold,
 • Miran Vaupotić,
 • Davor Kelić,
 • Mladen Tutavac,
 • Nada Matošević ,
 • Igor Vlajnić,
 • Lidija Horvat Dunjko,
 • Jasenka Ostojić,
 • Antoaneta Radočaj Jerković,
 • Goran Jerković,
 • Tamara Coha Mandić,
 • Dijana Grubišić Ćiković,
 • Natalia Moiseeva,
 • Ivan Konev,
 • Nataša Antoniazzo,
 • Mia Elezović,
 • Ruta Bobić,
 • Ljerka Očić,
 • Mario Penzar,
 • Edmund Andler Borić,
 • Alen Kopunović Legetin,
 • Yuval Rabin,
 • Pavao Mašić,
 • Marija Ramljak,
 • Dragan Sremec,
 • Ante Milić ,
 • Denis Modrušan,
 • Anđelko Igrec,
 • Igor Kudeljnjak,
 • Viktor Sultanbeev,
 • Eva Sykorova,
 • Dario Teskera,
 • Vjeran Ježek,
 • Marjan Krajna,
 • Dženana Šehanović,
 • Antonia Dunjko,
 • Krunoslav Babić,
 • Mario Šincek,
 • Filip Fak,
 • Pavlo Fenjuk,
 • Ashok Klouda,
 • Benjamin Cold,
 • Višeslav Jaklin,
 • Tamara Jurkić Sviben,
 • Hrvoje Pintarić,
 • Vedran Kocelj,
 • Marin Zokić ,
 • Miroslav Vukovojac Dugan,
 • Davorin Brozić

04. ORKESTAR & ANSAMBL

Popis orkestra & ansambla

Orkestri i ansambli

 • Zagrebačka filharmonija,
 • Slovenska filharmonija,
 • Panonska filharmonija,
 • Dubrovački simfonijski orkestar,
 • Simfonijski orkestar Ministarstva obrane Ruske Federacije /tzv.Simfonijski orkestar ruske
 • Crvene armije/ ,
 • Zbor i simfonijski orkestar HRT-a,
 • Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija,
 • Simfonijski orkestar Slovenske radio televizije,
 • Filarmonica Oltenia,
 • Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga RH,
 • US Military Academy Band West Point, Ithaca College Symphonic Band,
 • Uljanovski simfonijski državni orkestar,
 • Simfonijski orkestar opere HNK Zagreb,
 • Zbor i simfonijski orkestar Opere HNK Split,
 • Simfonijski orkestar Opere HNK Rijeka,
 • Zagrebački solisti,
 • Varaždinski komorni orkestar,
 • Cantus ansambl,
 • Hrvatski komorni orkestar,
 • Hrvatska komorna filharmonija,
 • Simfonijski orkestar mladih glazbenika,
 • St.Croix Valley Symphony orchestra,
 • Predsjednički orkestar Republike Bjelorusije,
 • Gradski komorni orkestar Šlezinger,
 • Camerata musica Luzern,
 • Gudački sekstet Berlinske filharmonije,
 • Papandopulo kvartet,
 • Budimpeštanski glasovirski kvintet,
 • Kvartet Rucner,
 • Kvartet Sebastian,
 • Feguš kvartet,
 • Amadeus trio,
 • Alisios camerata,
 • Gudački ansambl Violint,
 • BC Brass kvintet,
 • Trio Solenza,
 • Varaždinski kvartet,
 • Gruppo Fiati Musica Aperti,
 • Clarinet quartet West Point Academy,
 • Hrvatski kvartet trombona,
 • Varaždinski kvartet klarineta,
 • Grand Wind Zagreb,
 • Kvartet trombona Makedonske opere i baleta,
 • Podium Brass Qunitet,
 • Trio Lyrique,
 • Tzigane kvartet saksofona,
 • Tamburaški orkestar HRT-a,
 • Zbor i orkestar ansambla Lado,
 • Akademski tamburaški orkestar Strossmayer,
 • Gradski tamburaški orkestar Križevci,
 • Akademski pjevački zbor I.G.Kovačić,
 • Zbor Brevis,
 • Zbor Lipa,
 • Pjevački zbor J.Š.Slavenski,
 • Pjevački zbor Josip Vrhovski,
 • Zbor Ivan Zajc,
 • Camerata Odak,
 • Komorni zbor Ivan Filipović,
 • Oktet Donum,
 • Zbor Glazbene škole Požega,
 • Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Osijeku,
 • Mješoviti zbor Glazbene škole u Varaždinu,
 • Vokalni ansambl Sakcinski,
 • Duhački orkestar Muzičke akademije u Zagrebu.

Popis djela

Orkestralna, vokalno-instrumentalna, balet, koncertatna, gudački orkestar & više