Davor Bobić: Concertinato za kontrabas i glasovir

Praizvedba, Varaždin, Velika koncertna dvorana HNK.
Juraj Herceg, kontrabas
Ivana Godec Vinceković, glasovir.