Davor Bobić: “Padoveciana”

za gudački kvartet – PRAIZVEDBA

Varaždin, Salon Cecelja
Varaždinski kvartet