Davor Bobić: Koncert za čembalo i gudače – PRAIZVEDBA

Višnja Mažuran, čembalo
Varaždinski komorni orkestar
Dirigent: Tomislav Fačini

Prilog VTV televizije