Velika koncertna dvorana u Varaždinu

HRVATSKI KOMORNI ORKESTAR
Dirigent: Ivan Josip Skender
Program: ”Varaždinski skladateljski krug”
Davor Bobić: ”Simfonietta” za gudače

Prilog VTV televizije
Simfonietta Davora Bobića u izvođenju Hrvatskog komornog orkestra

Kod pregledavanja video priloga ugasite pozadinsku glazbu u donjem lijevom kutu.