Snimka praizvedbe skladbe “Glas Jeremije” sa CD-a Trio Amadeus

Snimka skladbe “Glas Jeremije” u izvođenju Tria Amadeus:
Leonid Sorokow, violina, Ruben Dalibaltayan, glasovir, Krešimir Lazar, violončelo.
u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, 27 listopada 2009.