Oratorij “Izaija” u Varaždinu

Prilog HTV televizije
Županijska panorama, novinarka: Paula Poljak Morandini

Kod pregledavanja video priloga ugasite pozadinsku glazbu u
donjem lijevom kutu.