Davor Bobić: Suite Authentique za Fagot i gudački kvartet – praizvedba

Galerija Starih i novih majstora,
Palača Sermage, Varaždin
Varaždinski kvartet
Fagot: Petar Križanić