Davor Bobić: Koncert za obou i gudače

Solist: Branko Mihanović
Hrvatski komorni orkestar
Dirigent: Tomislav Fačini
Crkva, Škabrnja