Davor Bobić: Karakteristična suita za flautu i glasovir

Osječka muzejska glazbena srijeda
Ivana Zahirović, flauta
Mia Elezović, glasovir