Davor Bobić: Gideon

5. koncert u Glazbenoj sezoni 2011/12, Varaždinskog komornog orkestra

Varaždinski komorni orkestar
Krešimir Lazar, violončelo
Dirigent: Pavle Dešpalj