slide show
| HR | ENG |
Naslovnica Biografija Popis djela Novosti Fotogalerija Kontakt

Biografija 

Davor  Bobić, (1968, Varaždin)Skladatelj, pedagog, organizator te dugogodišnji ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri, Davor Bobić (1968) je bez sumnje jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremenog hrvatskog glazbenog života. Rođen u Varaždinu gdje je završio osnovnu i srednju školu, na Konzervatoriju P.I. Čajkovski u Kijevu diplomirao je harmoniku, kompoziciju i teoriju glazbe.

Pedagošku karijeru započeo je neposredno nakon studija na varaždinskoj Glazbenoj školi. Nastavlja je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje je od 2003. godine docent, od 2008. izvanredni, a od 2014. redoviti profesor te od 2022.redoviti profesor u trajnom zvanju. 2009. je na istoj ustanovi imenovan prodekanom za znanost i umjetnost a od 2019. obnaša dužnost savjetnika dekanice.

Uz niz organizacijskih poboljšanja, pod njegovim se vodstvom ili uz njegovo sudjelovanje na Akademiji za umjetnost i kulturu , Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku povećava broj studijskih programa (klavir, kompozicija, teorija glazbe, gitara, muzikoterapija) i uvode potpuno novi (studij tambure), dok će na Glazbenoj školi u Varaždinu prije svega biti zapamćen po tome što je, sredinom 90-tih godina, prvi i do sad jedini u Hrvatskoj pokrenuo skladateljsku klasu za osnovnu i srednju školu.

U vrijeme kada je bio ravnatelj Koncertnog ureda – od 1999. do 2007. – Varaždin je kao rijetko kad u svojoj povijesti imao kontinuiranu glazbenu sezonu, a dolaskom na čelo Varaždinskih baroknih večeri, 2006. godine, mijenja koncept festivala osmišljavajući ga u skladu sa suvremenim promišljanjima rane glazbe. Jedan je od incijatora te umjetnički voditelj Koncertnog ciklusa grada Osječka glazbena srijeda u periodu od 2012. do 2021.godine.

Skladateljski opus Davora Bobića jedan je od najopsežnijih, najraznolikijih i najizvođenijih u suvremenoj hrvatskoj glazbi. Obuhvaća instrumentalna, vokalna, vokalno-instrumentalna i glazbeno-scenska djela. Od opsežnijih vokalno-instrumentalnih djela tu su oratoriji ; Kralj Tomislav, Izaija , Kantate; Jerihon i Amida te Vukovarski requiem, a od glazbeno-scenskih balet s pjevanjem Veronika Desinićka. Autor je i filmske glazbe te glazbe za niz kazališnih predstava

 • Rezidencijalni skladatelj Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2022.i 2023.godinu
 • Rezidencijalni skladatelj u ak.godini 2022./2023 - University of Wisconsin , Minneapolis, USA
 • Rezidencijalni skladatelj HNK u Osijeku za period 2023.-2027.

 • Nagrade

  • Nagrada Ministarstva obrazovanja Ukrajine (1993.)
  • Nagrada Ivo Vuljević Hrvatske glazbene mladeži (1996.)
  • Nagrada Fonda Stjepan Šulek (1997.)
  • Odličje reda Hrvatskog pletera (1997.)
  • Nagrada Varaždinske županije za najveća dostignuća na području kulture (1998.)
  • Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.)
  • Nagrada Boris Papandopulo Hrvatskoga društva skladatelja (2008.)
  • Nagrada Marul za najbolju scensku glazbu (2010.)
  • Pečat Grada Osijeka, za osobita ostvarenja u području glazbene kulture (2014.)
  • Nagrada SLUK-a za najbolju scensku glazbu u lutkarskim predstavama (2015.)
  • Plaketa Emil Cossetto (2016.)
  • Nagrada grada Varaždina (2016)
  • Plaketa Prijatelj Španjolske (2017.)
  • Plaketa Hrvatskog društva skladatelja (2018.)
  • Godišnja Nagrada Dekanice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (2019.)
  • Nagrada Porin za najbolju skladbu klasične glazbe (2020.)
  • Nominacija nagrade Porin za najbolji album klasične glazbe (2020.)
  • Nagrada Branko Lovrec za promicanje vjerskih sloboda u Republici
  • Hrvatskoj za ukupan doprinos obogaćenju židovske kulturne baštine (2021.)

  Popis izvođača

  Orkestri i ansambli

  • Zagrebačka filharmonija,
  • Slovenska filharmonija,
  • Panonska filharmonija,
  • Dubrovački simfonijski orkestar,
  • Simfonijski orkestar Ministarstva obrane Ruske Federacije /tzv.Simfonijski orkestar ruske
  • Crvene armije/ ,
  • Zbor i simfonijski orkestar HRT-a,
  • Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija,
  • Simfonijski orkestar Slovenske radio televizije,
  • Filarmonica Oltenia,
  • Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga RH,
  • US Military Academy Band West Point, Ithaca College Symphonic Band,
  • Uljanovski simfonijski državni orkestar,
  • Simfonijski orkestar opere HNK Zagreb,
  • Zbor i simfonijski orkestar Opere HNK Split,
  • Simfonijski orkestar Opere HNK Rijeka,
  • Zagrebački solisti,
  • Varaždinski komorni orkestar,
  • Cantus ansambl,
  • Hrvatski komorni orkestar,
  • Hrvatska komorna filharmonija,
  • Simfonijski orkestar mladih glazbenika,
  • St.Croix Valley Symphony orchestra,
  • Predsjednički orkestar Republike Bjelorusije,
  • Gradski komorni orkestar Šlezinger,
  • Camerata musica Luzern,
  • Gudački sekstet Berlinske filharmonije,
  • Papandopulo kvartet,
  • Budimpeštanski glasovirski kvintet,
  • Kvartet Rucner,
  • Kvartet Sebastian,
  • Feguš kvartet,
  • Amadeus trio,
  • Alisios camerata,
  • Gudački ansambl Violint,
  • BC Brass kvintet,
  • Trio Solenza,
  • Varaždinski kvartet,
  • Gruppo Fiati Musica Aperti,
  • Clarinet quartet West Point Academy,
  • Hrvatski kvartet trombona,
  • Varaždinski kvartet klarineta,
  • Grand Wind Zagreb,
  • Kvartet trombona Makedonske opere i baleta,
  • Podium Brass Qunitet,
  • Trio Lyrique,
  • Tzigane kvartet saksofona,
  • Tamburaški orkestar HRT-a,
  • Zbor i orkestar ansambla Lado,
  • Akademski tamburaški orkestar Strossmayer,
  • Gradski tamburaški orkestar Križevci,
  • Akademski pjevački zbor I.G.Kovačić,
  • Zbor Brevis,
  • Zbor Lipa,
  • Pjevački zbor J.Š.Slavenski,
  • Pjevački zbor Josip Vrhovski,
  • Zbor Ivan Zajc,
  • Camerata Odak,
  • Komorni zbor Ivan Filipović,
  • Oktet Donum,
  • Zbor Glazbene škole Požega,
  • Mješoviti zbor Umjetničke akademije u Osijeku,
  • Mješoviti zbor Glazbene škole u Varaždinu,
  • Vokalni ansambl Sakcinski,
  • Duhački orkestar Muzičke akademije u Zagrebu.

  Solisti i dirigenti

  • Radovan Vlatković,
  • Goran Končar,
  • Monika Leskovar,
  • Evelin Novak,
  • Pavle Dešpalj,
  • Vladimir Kranjčević,
  • Marko Letonja,
  • Ivo Lipanović,
  • Hamar Zsolt,
  • Branimir Slokar,
  • Konstantin Krasnitsky,
  • Borut Zagoranski,
  • Višnja Mažuran,
  • Tomislav Mužek,
  • Nikša Bareza,
  • Mladen Tarbuk,
  • Berislav Šipuš,
  • Sergej Djurigin,
  • Valentin Egel,
  • Valentina Fijačko Kobić,
  • Andrea Melath,
  • Ivan Josip Skender,
  • Marc Turdue,
  • Ivan Hut,
  • Tomislav Fačini,
  • Matija Fortuna,
  • Saša Britvić,
  • Kristin Tjornehoj,
  • Mia Grozdanić,
  • Mario Zbiljski,
  • Volodymyr Sirenko,
  • En Shao,
  • Timothy Reynish,
  • Rosalind Erwin,
  • Aleksandar Kalajdžić,
  • Viktor Babarikin,
  • Katarina Krpan,
  • Katarina Kutnar,
  • Branka Janjanin Magdalenić,
  • Danijel Gašparović,
  • Ljubomir Gašparović,
  • Ruben Dalibaltyan,
  • Arsen Dalibaltayan,
  • Julija Gubajdulina,
  • Dani Bošnjak,
  • Branko Mihanović,
  • Nikola Fabijanić,
  • Tomislav Žužak,
  • Krešimir Lazar,
  • Franjo Bilić,
  • Siniša Leopold,
  • Miran Vaupotić,
  • Davor Kelić,
  • Mladen Tutavac,
  • Nada Matošević ,
  • Igor Vlajnić,
  • Lidija Horvat Dunjko,
  • Jasenka Ostojić,
  • Antoaneta Radočaj Jerković,
  • Goran Jerković,
  • Tamara Coha Mandić,
  • Dijana Grubišić Ćiković,
  • Natalia Moiseeva,
  • Ivan Konev,
  • Nataša Antoniazzo,
  • Mia Elezović,
  • Ruta Bobić,
  • Ljerka Očić,
  • Mario Penzar,
  • Edmund Andler Borić,
  • Alen Kopunović Legetin,
  • Yuval Rabin,
  • Pavao Mašić,
  • Marija Ramljak,
  • Dragan Sremec,
  • Ante Milić ,
  • Denis Modrušan,
  • Anđelko Igrec,
  • Igor Kudeljnjak,
  • Viktor Sultanbeev,
  • Eva Sykorova,
  • Dario Teskera,
  • Vjeran Ježek,
  • Marjan Krajna,
  • Dženana Šehanović,
  • Antonia Dunjko,
  • Krunoslav Babić,
  • Mario Šincek,
  • Filip Fak,
  • Pavlo Fenjuk,
  • Ashok Klouda,
  • Benjamin Cold,
  • Višeslav Jaklin,
  • Tamara Jurkić Sviben,
  • Hrvoje Pintarić,
  • Vedran Kocelj,
  • Marin Zokić ,
  • Miroslav Vukovojac Dugan,
  • Davorin Brozić
  • .

  POPIS DJELA

  Orkestralna

  • Zagorske slike, suita za simfonijski puhački orkestar (1997.)
  • Varaždin 1776, poema za simfonijski orkestar (1998.)
  • Uvertira za puhački orkestar (2005.)
  • "Danza Croatica" za puhački orkestar s udaraljkama (2014)
  • Varaždinski sjajni valcer za simfonijski orkestar (2015.)
  • Concertinato Croatico – za puhački orkestar (2017.)
  • Karakteristična Varaždinska simfonija za simfonijski orkestar (2020.)
  • Dubrovačka uvertira za simfonijski orkestar (2022.)

  Vokalno-instrumentalna

  • Kralj Tomislav, oratorij za soliste, recitatora, zbor i simfonijski orkestar, libreto Boro Pavlović (1992./1993.)
  • Četiri pjesme uz Hrvatski advent za sopran i orkestar , narodni stihovi te stihovi J.Milakovića i Vesne Kosec Torjanac (1992./1993.)
  • Koračnica VII. Gardijske brigade HV za muški zbor i puhački orkestar, stihovi Tihomir Rožmarić (1996.)
  • Četiri hrvatske božićne pjesme za zbor i orkestar (2000.)
  • Međimurske legende za sopran i orkestar na stihove međimurskih narodnih pjesama / pjesme iz ostavštine Florijana Andrašeca i Vinka Žganeca (2000.)
  • Vukovarski requiem -simfonija za naratora , sole , ženske narodne glasove, zbor i simfonijski orkestar, stihovi Ernest Fišer (2001.)
  • Izaija, oratorij za naratore, sole, dječji, djevojački, mješoviti zbor i orkestar (2007./08.)
  • Jerihon, kantata za naratora, sole, djevojački zbor, mješoviti zbor i simfonijski puhački orkestar (2011.)
  • Amida , kantata za naratora , sole , zbor, gudače i udaraljke (2018.)
  • Prva Poslanica Korinćanima za naratora , zbor , 3 trublje i timpane (2019.)
  • Dubrovačka simfonija Sv.Vlahe za naratora,glas,zbor i simfonijski orkestar , stihovi Luka Paljetak (2022.)

  Balet

  • Veronika Desinićka, folk balet s pjevanjem (prema hrvatskoj narodnoj legendi) ( 2007.)

  Koncertantna

  • Koncert za rog, gudače i zvona (1998.)
  • Eshaton, koncert za bayan i orkestar (2002.)
  • Gideon, komorna simfonija za violončelo i orkestar (2011/12.)
  • Koncert za marimbu i orkestar (2015.)
  • Esseker, koncert za glasovir i simfonijski orkestar (2017-2019.)
  • Kutnarijada za violinu i Cantus ansambl (2019.)
  • Orlando za lijericu , gudače i udaraljke ( 2019.)
  • Koncert za violončelo i simfonijski orkestar (2022.)

  Gudački orkestar

  • Divertimento za gudače (1996.)
  • Valse Garestiensis za gudače (1998.)
  • Koncert za trombon i gudački orkestar (2000.)
  • Simfonietta za 15 gudača (2005.)
  • Koncert za trublju i gudače (2008.)
  • "Glasovi Jeruzalema" za zbor i gudače (2008.)
  • Osorska impresija za sopran, gudače, dvije oboe i dva roga (2009.)
  • Koncert za čembalo i gudače (2010.)
  • Jephta za glas i gudače (2010.)
  • Koncert za obou i gudače (2011.)
  • Concertinato za kontrabas i gudače (2013.)
  • Koncert za flautu i gudače (2015.)
  • "Koraci kroz Yad Vashem" za violinu i gudače (2016.)
  • Fantazija sentimente za saksofon i gudače (2016.)
  • Valentinovo / Feast of St.Valentine/ za gudače i bandoneon (2019.)
  • ''Godišnja doba'' za bayan i gudače ( 2020.)
  • ''Concertino Strossmayer'' za tamburu i gudače ( 2020.)
  • Varaždinska humoreska za glasovir šesteroručno i gudački orkestar (2021.)
  • Desiderata za violinu i gudače (2021.)
  • Suze Sv.Lovre za bayan i gudače (2021.)

  Tamburaški orkestar

  • Folk capriccio za tamburaški orkestar (2000.)
  • Folk capriccio br. 2 za tamburaški orkestar (2000.)
  • La valse za tamburaše ( 2002.)
  • Folk capriccio br. 3. za tamburaški orkestar (2003.)
  • Divertimento za trublju i tambure (2003.)
  • Narodna fantazija za tamburaški orkestar ( 2005.)
  • Concertinato za kontrabas i tamburaški orkestar (2009.)
  • Ritmico Slavonico - Scherzo za tambure i udaraljke (2011.)
  • Tamburaški ostinatti (2012.)
  • Vinska simfonija Enjingi za tamburašku filharmoniju (2013.)
  • "Kajkaviana Tanec" za tamburaški orkestar (2013.)
  • "Molto Baranja" za tamburaški orkestar (2016.)
  • Concertinato za bisernicu i tamburaški orkestar , arr.Tihomir Ranogajec ( 2019.)
  • ''Krvavi križevački sabor'' za naratora, veliki tamburaški orkestar i udaraljke ( 2021.)
  • ''Grgurevo'' ,kantata za naratora,zbor, veliki tamburaški orkestar i udaraljke (2021.)

  Komorna

  • Tri skladbe za fagot i glasovir (1990.)
  • Diptih za obou i glasovir (1990.)
  • Koncertne varijacije in D za flautu i glasovir (1991.)
  • Sonatina za trublju i glasovir (1991.)
  • Sonata za violinu i glasovir (1993.)
  • Choral za brass kvintet (1993.)
  • Andantino za obou i glasovir (1994.)
  • Koncertni diptih za klarinet i glasovir (1995.)
  • Mali triptih za tubu i glasovir (1995.)
  • Karakteristična suita za flautu i glasovir (1995.)
  • Mali varaždinski trio za violinu, violončelo i glasovir (1996.)
  • Poema concertante za violinu i glasovir (1996.)
  • Simfonijska etida za rog i glasovir (1996.)
  • Elegija concertante za violončelo i glasovir (1996.)
  • Simfonijska etida za trublju i glasovir (1997.)
  • Koncertni triptih za trombon i glasovir (1997.)
  • Varaždinska siciliana za tubu / trombon i glasovir (1997.)
  • Capriccio za tubu i glasovir (1997.)
  • Scherzino za trublju i glasovir (1997.)
  • Adventski noccturno za obou i glasovir (1997.)
  • Mali diptih za saksofon i glasovir (1997.)
  • Mala fantazija concertante za violončelo i glasovir (1998.)
  • Drevne zagorske fanfare za kvartet trombona (1998.)
  • Intrada i capriccio za violončelo i glasovir (1998.)
  • Folk diptih za fagot i glasovir (1998.)
  • Prolaznosti, etida concertante za saksofon i glasovir (1999.)
  • Pepeljuha - Zavaljuha, Međimurski ples, Povratak -capriccio, Balada in
  • B, Narodna legenda, Sat-balerina, ciklus za violinu i glasovir (1999.)
  • Intrada i capriccio za kvartet klarineta/saksofona (2000.)
  • Zoe- psalam za sekstet gudača (2002.)
  • Divertimento za trublju i glasovir/tamburaški orkestar (2003.)
  • Uskrsnuće za dvoje orgulje (2004.)
  • Sumphoneo za glasovirski kvintet (2004.)
  • Intrada i capriccio za flautu i harfu (2006.)
  • Kroatina za kvartet tuba (2006.)
  • Concertino za 8 glazbenika (2007.)
  • Koncertantni ostinatti za komorni ansambl (2009.)
  • Glas Jeremije za klavirski trio (2009.)
  • Concertinato za kontrabas i glasovir (2010.)
  • Bubot, Concertino za četiri djevojčice (2010.)
  • Padoveciana za gudački kvartet (2010.)
  • Capriccio galante za fagot i glasovir (2011.)
  • Concertinato za violu i glasovir (2011.)
  • Quassi Valse za fagot i glasovir (2011.)
  • Concertinato za violončelo i bayan (2012.)
  • Obed Edom -capriccio za saksofon i glasovir (2012.)
  • Midraš za obou i glasovir (2012.)
  • Concertinato za kontrabas i gudački kvintet (obrada 2013.)
  • Concertinato za bayan i gudački kvartet (2013.)
  • Tango Concertante za gudački kvartet (2013.)
  • Mezuzah za klarinet i glasovir (2013.)
  • Menora za klarinet, violinu, violončelo i glasovir (2013.)
  • Tango concertante za bayan i gudački kvartet (2014.)
  • Libera me za violinu i orgulje (2014.)
  • Suite Authentique za fagot i gudački kvartet (2014.)
  • Tocattissima za trombon i glasovir (2014.)
  • Scherzino concertante za trombon i glasovir (2015.)
  • Scherzino concertante za rog i glasovir (2015.)
  • Varijacije na rusku temu za rog i glasovir (2015.)
  • Varijacije na rusku temu za trombon i glasovir (2015.)
  • AnaKaja za dvije violine ( 2016.)
  • Pitoreskna groteska za brass quintet ( 2017.)
  • Choral i Scherzino za kvartet saksofona ( 2017.)
  • Concertinato za tamburu i glasovir ( 2017.)
  • Suita za brass kvintet ( 2018.)
  • Međimurski koncertni diptih za violinu i glasovir ( 2019.)
  • Četiri godišnja doba za flautu i gudački kvartet ( 2020.)
  • Zagrebački concertino za glasovir četveroručno ( 2021.)
  • Capriccio armonico za brač i glasovir (2021.)
  • Komorna suita za flautu,violinu i glasovir (2022.)
  • Capriccio stravagante za saksofon i glasovir (2022.)

  Solo instrument

  • Dječja suita br.1 za koncertnu harmoniku (1986.)
  • Poema za koncertnu harmoniku (1987.)
  • Hommage Skrjabinu, preludij za glasovir (1989.)
  • Sonatina za glasovir (1989.)
  • Sonata br.1 za koncertnu harmoniku (1989.)
  • Dječja suita br.2, Koncertna, za koncertnu harmoniku (1990.)
  • Dječja suita br.3, Varaždinska, za koncertnu harmoniku (1990.)
  • Koncertne varijacije za glasovir (1991.)
  • Suita br.1 za koncertnu harmoniku (1991.)
  • Apokalipsa, suita br. 2 za koncertnu harmoniku (1991.)
  • Sonata br. 2 za koncertnu harmoniku (1993.)
  • Karneval, suita za glasovir (1993.)
  • Suita br. 3, Kijevska, za koncertnu harmoniku (1993.)
  • Liturgijska suita br. 4 za koncertnu harmoniku (1996.)
  • Toccata za glasovir (1996.)
  • Elegija concertante za harfu (1998.)
  • Scherzo - Burlesca za glasovir (1998.)
  • A la Falla za glasovir (1999.)
  • Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje, fantazija za orgulje (2000.)
  • Capriccio za flautu solo (2000.)
  • Toccatina za glasovir (2000.)
  • Maranatha (Drugi Isusov dolazak), capriccio za violončelo solo (2000.)
  • Neispričana priča za glasovir (2002.)
  • Vergl valcer za glasovir (2003.)
  • Yamaha toccata za glasovir (2003.)
  • Zvjezdano nebo, dječji album za glasovir (2003.)
  • Dječja suita br. 4 za bayan (2004.)
  • Capriccio za gitaru solo (2008.)
  • Pet pokladnih etida za glasovir solo (2015.)
  • Pet međimurskih etida za violinu solo (2016.)
  • Bubot za glasovir ( 2018.)
  • Choralissimi za violončelo ( 2018.)
  • Čarobna škrinjica za čembalo (2019.)
  • Za Anabelu za glasovir (2021.)
  • Histria za bayan (2021.)
  • Tri koncertantne etide za bisernicu (2022.)

  Solo pjesme

  • Čujem, čujem i tugujem, romansa za sopran i glasovir ,narodni stihovi (1989.)
  • Tri tragične pjesme za mezzosopran i glasovir, stihovi narodnih pjesama iz Međimurja (1990.)
  • Četiri pjesme za mezzosopran i glasovir, stihovi narodnih pjesama iz Međimurja (1991.)
  • Zbogom Rusijo, pjesma za mezzosopran i glasovir, stihovi Mihail J.Ljermontov (1991.)
  • Ave Maria za sopran, trublju i glasovir (1993.)
  • Bojnikova udovica za dramatski sopran i glasovir, stihovi Tihomir Rožmarić (1996.)
  • Varaždinske senje za mezzosopran i glasovir, stihovi Ernest Fišer (1999.)
  • Primi me za sopran, klarinet i glasovir , stihovi nepoznata izraelskog pjesnika (2009.)
  • Cerkvica na bregu za mezzosopran i glasovir ,stihovi R.Mubrin (2012.)

  Scenska glazba

  • Videl sam Jezuša za sopran, dječji glas, dječji zbor i komorni orkestar, suita iz lutkarsko-glazbenog igrokaza autorice Vesne Kosec – Torjanac,
  • redatelj Dubravko Torjanac,HNK u Varaždinu (1994.)
  • Mali princ, četiri songa za glas, flautu, Orffov instrumentarij i glasovir, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (1995.)
  • Zima zimom zebe, dječja predstava, redatelj D. Torjanac (1996.)
  • Regoč, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (1997.)
  • Hrvatski bog Mars, Miroslav Krleža, redatelj Ozren Prohić,HNK u Varaždinu (2000.)
  • Kralj karnevala, Josef Topola, redateljica Ksenija Krčar, HNK u Varaždinu (2000.)
  • Bijeli jelen, Vladimir Nazor, redatelj D. Torjanac, HNK u Varaždinu (2002.)
  • Romanca o tri ljubavi, Antun Šoljan, redatelj Borna Baletić, HNK u Varaždinu (2002.)
  • C. N. R., Hans Christian Anderssen, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (2004.)
  • Kralj Edip, Sofoklo, redatelj O. Prohić,HNK u Varaždinu (2004.)
  • Heraklo - Alkestida, Euripid, redatelj O. Prohić ,HNK u Zagrebu (2004.)
  • Maca Papučarica, dječja predstava, redatelj D. Torjanac, HNK u Varaždinu (2006.)
  • Orestija, Eshil, redatelj O. Prohić, Dubrovačke ljetne igre (2006.)
  • Majstor i Margarita, Mihail Bulgakov, redatelj O. Prohić, Dramsko kazalište Gavella (2006.)
  • Dundo Maroje, Marin Držić, redatelj O. Prohić, HNK u Zagrebu (2007.)
  • Von Lamot od Mača, M. Bulgakov, redatelj Želimir Mesarić, HNK u Varaždinu (2007.)
  • Kraljevo, M.Krleža, redatelj Ozren Prohić, HNK u Zagrebu (2009.)
  • Breza, prema motivu Slavka Kolara, Borivoj Radaković, redatelj Želimir Mesarić, HNK u Varaždinu (2010.)
  • Romeo i Giulietta , W.Shakespeare, redatelj: Dubravko Torjanac-Dječje kazalište Branimira Mihaljevića, Osijek i HNK u Varaždinu (2014.)
  • Luđak i opatica , Stanislav Ignacije Witkiewicz , redatelj : Jasmin Novljaković , HNK u Varaždinu ( 2018.)
  • Filoktet , Sofoklo, redatelj: Ozren Prohić, HNK u Varaždinu ( 2018.)

  Filmska glazba

  • ''Čarobna škrinjica'' - produkcija Luminus studio i Gold (2009.)
  • Filmovi autorice Helene Sablić Tomić, produkcija Oksimoron:
  • Irena Vrkljan ''Samo album, knjige i plehnata kutija'' (2009.)
  • Bogdan Mesinger ''Traganje za obiteljskim vrijednostima'' (2014.)
  • Jasna Melvinger '' Dok se budem dvoumila'' (2015.)
  • Igor Mandić ''Nježno srce i sloboda lajanja'' (2016.)
  • Vera Erl '' U slavonskom prostoru'' (2022.)

  Zborska (a capella / uz instrumentalnu pratnju)

  • Narodna elegija za djevojački zbor a capella, stihovi Tihomir Rožmarić (1995.)
  • Gospodine, smiluj se za mješoviti zbor a capella , liturgijski stihovi (1996.)
  • Krik (prema slici Eduarda Muncha) za djevojački zbor s glasovirom i udaraljkama, stihovi T. Rožmarić (1996.)
  • Svečari za dječji troglasni zbor i glasovir, stihovi T. Rožmarić (1997.)
  • Varaždinska zvona za troglasni dječji zbor i glasovir, stihovi T. Rožmarić (1997.)
  • Priča iz Dravske šume za dječji zbor i glasovir, stihovi Denis Peričić (1998.)
  • Uskrsno svjetlo za mješoviti zbor a capella, stihovi I. Šaško (1999.)
  • Vilin san za obou, glasovir, Orffov instrumentarij i dječji zbor, stihovi I. B. Mažuranić / V. K. Torjanac (1999.)
  • Lipa divojka za mješoviti zbor a capella ,narodni stihovi (2000.)
  • Međimurski triptih za zbor i udaraljke , narodni stihovi (2001.)
  • Šumska uspavanka za flautu, trublju, dječji zbor i glasovir, stihovi litvanske narodne pjesme (2001.)
  • Budilica za dječji zbor, Orffov instrumentarij i glasovir, stihovi Lidija Bobić (2002.)
  • Dedi, Dedi, Dedi... za dječji zbor i glasovir, stihovi Ljudevit Krajačić (2002.)
  • Dodolina pjesma za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2002.)
  • Zeleni Jure za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2003.)
  • Tri dječja zbora uz pratnju glasovira: Tri vrganja, Dvije tikve, stihovi Stanislav Femenić, Bijeli jelen, stihovi Vladimir Nazor (2003.)
  • Izraelski triptih za zbor i udaraljke ,stihovi suvremenih izraelskih pjesnika (2004.)
  • Košuta-djevojka za djevojački zbor a capella ,narodni stihovi (2006.)
  • Ah, ta djeca i Zaspao vjetar za dječji zbor i glasovir, stihovi S. Femenić (2006.)
  • Opa, cupa tanana i Balada o ljubavi za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2006.)
  • Protuletje za zbor a capella , narodni stihovi (2007.)
  • Kauboj mjesec za dječji zbor i glasovir, stihovi S. Femenić (2007.)
  • Stopriki za mješoviti zbor a capella, stihovi I. Bek(2007.)
  • Maslačak šalje djecu u svijet za troglasni dječji zbor a capella, stihovi S. Femenić (2007.)
  • Zvjezdari za dječački zbor, puhački kvintet i udaraljke , narodni stihovi (2007.)
  • Glasovi Jeruzalema za zbor i gudački sekstet (2008.)
  • Marica je preštimana za mjesoviti zbor a cappella ,narodni stihovi (2009.)
  • Elem Belem Bumbarija za zbor i udaraljke, narodni stihovi (2011.)
  • Slavonica za zbor a cappella , narodni stihovi (2013.)
  • Diridika za zbor a cappella , narodni stihovi (2016.)
  • Molitva za zbor a cappella , narodni stihovi ( 2017.)
  • Svečari za mješoviti zbor a cappela , narodni stihovi (2022.)

  Koračnice i obrade

  • Koračnica II. Gardijske brigade HV-a, obrada i aranžman (1996.)
  • Koračnica Hrvatskog sokola, obrada za brass kvintet (1998.)
  • Poštarska koračnica za puhački orkestar (2000.)
  • Purgar Marš za puhački orkestar ( 2020.)
  • Varaždinski Plac Marš za puhački orkestar ( 2020.)
  • Gezin marš za puhački orkestar (2021.)

   Davor Bobić

  Davor Bobić

   

   

   


  Copyright www.davorbobic.com - 2022.